Uw drukwerk onze zorg

Wij zorgen voor uw communicatie. Vaak hebben organisaties, verenigingen of bedrijven onvoldoende budget om een specifieke doelgroep te bereiken. Wij brengen daar verandering in. De kost van uw communicatie (krant-drukwerk-magazine) wordt gedrukt d.m.v. advertentiewerving. Meer dan 90 werknemers staan dagelijks voor u klaar. Het zoeken naar adverteerders, opmaken van teksten / grafische elementen, het verzorgen van drukwerk én distributie behoren allemaal tot onze expertise. Neem gerust de tijd om onze activiteiten te bekijken.
adrem-pijl-rechts

Werkwijze

adrem-pijl-rechts

1. Bespreking

Onze mediaconsultants maken samen met u een afspraak. Behoeften, doelstellingen en mogelijkheden van de uitgave worden grondig besproken. Wij werken een voor beide partijen passende en haalbare oplossing uit. Dit alles wordt nauwkeurig in een offerte vastgelegd.

adrem-pijl-rechts

2. Planning

Indien de offerte door u wordt goedgekeurd, wordt bij ons alles ingepland. Grafisch bureau, drukker, distributeur en eventuele journalisten worden ingelicht omtrent timing, oplage en kwaliteit van de uitgave.
adrem-pijl-onder
adrem-pijl-onder
adrem-pijl-links

4. Redactie

Intussen schrijft u de redactie (teksten, foto’s en illustraties) voor de uitgave. U kent immers de organisatie het best. Indien u echter niet over een vlotte pen, tijd en/of geschikte medewerkers beschikt, lossen onze journalisten dit probleem voor u op.
adrem-pijl-links

3. Televerkoop

De telefonische advertentiewerving wordt tijdig gestart. Onze verkopers worden duidelijk gebrieft over aard en doelstelling van de uitgave. Zij beschikken tevens over een aanbevelingsbrief van uw organisatie. Deze brief dient ter ondersteuning van de advertentiewerving en is tevens een bijkomende promotie voor uw organisatie.
adrem-pijl-links
adrem-pijl-rechts
adrem-pijl-rechts

5. LAY-OUT

Redactie en advertentieteksten worden door ons gebundeld en voor lay-out op de grafische studio neergelegd. De layout gebeurt volgens de contractueel vastgelegde afspraken en rekening houdend met huisstijl of idee, eigen aan uw bedrijf of organisatie. Ervaren, professionele vormgevers werken een proefdruk uit die u ter inzage wordt voorgelegd.
adrem-pijl-rechts

6. DRUK

Drukklare bestanden worden bij onze drukker bezorgd. Om de kwaliteit van de uitgave te waarborgen werken wij samen met een selecte groep van drukkers. Deze hebben elk hun eigen specialisatie om optimaal aan de eigenheid van uw uitgave te kunnen beantwoorden. Indien u samenwerkt met een eigen huisdrukker is ook dat voor ons uiteraard bespreekbaar.
adrem-pijl-onder
adrem-pijl-links

8. FEEDBACK

Uw succes is ook het onze. Daarom willen wij iedere uitgave en elke advertentie voortdurend optimaliseren. Een goede evaluatie en concrete feedback van beide partijen zijn daarom uitermate belangrijk.
adrem-pijl-links

7. DISTRIBUTIE

Een uitgave die niet goed wordt bedeeld is nefast voor uw organisatie en voor de adverteerder. Daarom maken wij heel duidelijke afspraken omtrent de distributie en houden toezicht op het correcte verloop ervan.
adrem-pijl-links

Werkwijze

adrem-pijl-onder

1. Bespreking

Onze mediaconsultants maken samen met u een afspraak. Behoeften, doelstellingen en mogelijkheden van de uitgave worden grondig besproken. Wij werken een voor beide partijen passende en haalbare oplossing uit. Dit alles wordt nauwkeurig in een offerte vastgelegd.
adrem-pijl-onder

2. Planning

Indien de offerte door u wordt goedgekeurd, wordt bij ons alles ingepland. Grafisch bureau, drukker, distributeur en eventuele journalisten worden ingelicht omtrent timing, oplage en kwaliteit van de uitgave.
adrem-pijl-onder

3. Televerkoop

De telefonische advertentiewerving wordt tijdig gestart. Onze verkopers worden duidelijk gebrieft over aard en doelstelling van de uitgave. Zij beschikken tevens over een aanbevelingsbrief van uw organisatie. Deze brief dient ter ondersteuning van de advertentiewerving en is tevens een bijkomende promotie voor uw organisatie.
adrem-pijl-onder

4. Redactie

Intussen schrijft u de redactie (teksten, foto’s en illustraties) voor de uitgave. U kent immers de organisatie het best. Indien u echter niet over een vlotte pen, tijd en/of geschikte medewerkers beschikt, lossen onze journalisten dit probleem voor u op.
adrem-pijl-onder

5. Lay-out

Redactie en advertentieteksten worden door ons gebundeld en voor lay-out op de grafische studio neergelegd. De layout gebeurt volgens de contractueel vastgelegde afspraken en rekening houdend met huisstijl of idee, eigen aan uw bedrijf of organisatie. Ervaren, professionele vormgevers werken een proefdruk uit die u ter inzage wordt voorgelegd.
adrem-pijl-onder

6. Druk

Drukklare bestanden worden bij onze drukker bezorgd. Om de kwaliteit van de uitgave te waarborgen werken wij samen met een selecte groep van drukkers. Deze hebben elk hun eigen specialisatie om optimaal aan de eigenheid van uw uitgave te kunnen beantwoorden. Indien u samenwerkt met een eigen huisdrukker is ook dat voor ons uiteraard bespreekbaar.
adrem-pijl-onder

7. Distributie

Een uitgave die niet goed wordt bedeeld is nefast voor uw organisatie en voor de adverteerder. Daarom maken wij heel duidelijke afspraken omtrent de distributie en houden toezicht op het correcte verloop ervan.
adrem-pijl-onder

8. Feedback

Uw succes is ook het onze. Daarom willen wij iedere uitgave en elke advertentie voortdurend optimaliseren. Een goede evaluatie en concrete feedback van beide partijen zijn daarom uitermate belangrijk.