Lorem quis bibendum auci Lorem gravida nibh vel velit auctor aliquet. Aenean sollicitudin, lorem quis bibendum auci elit consequat ipsutis sem nibh id elit. Duis sed odio sit amet nibh vulputate cursu. Ut enim ad minim veniam.

© 2017 Adrem Intermediagroep.

Algemene voorwaarden

1. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst zijn de hierna vermelde algemene voorwaarden van toepassing. Alle tegenstrijdige bepalingen worden als niet geschreven en niet aanvaard beschouwd.

2. De uitgeverij – leverancier biedt aan reclame-uitingen of advertenties te plaatsen in drukwerken of periodieken, opgesteld in opdracht van ondernemingen, instellingen en/of particulieren.

3. De overeenkomsten ontstaan vanaf het verzenden van de orderbevestiging door de uitgeverij – leverancier of vanaf het afsluiten van een geschreven wederkerige overeenkomst tussen partijen.

4. Elke aansprakelijkheid van de uitgeverij – leverancier is beperkt tot de terugbetaling van de gefactureerde prijs en kan geen aanleiding geven tot het betalen van enige andere vorm van schadevergoeding.

5. In geval de verspreiding van het drukwerk of het periodiek niet kan gebeuren tengevolge van overmacht, staking, lock-out, e.d.m., kan de uitgeverij op generlei aansprakelijk gesteld worden voor de schade die hieruit zou kunnen voortvloeien.

6. De bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen en materialen. Indien deze wijzigingen ondergaan, behoudt de verkoper zich het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen.

7. De verkoper behoudt zich het recht voor de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de koper.

8. De facturen zijn betaalbaar op de aangeduide vervaldag en op het adres van de bedrijfszetel vermeld op de facturen. Bij gebreke aan betaling van het volledige factuurbedrag op de vervaldag, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een nalatigheidsintrest verschuldigd zijn van 10% per jaar. Bovendien zal er een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn gelijk aan 10% van het factuurbedrag met een minimum van 25 euro, dit eveneens van rechtswege en zonder ingebrekestelling.

9. Op straffe van verval moet elke klacht of protest per aangetekend schrijven en binnen de acht dagen na de ontvangst van de factuur ter kennis gebracht worden.

10. Nederlands recht is van toepassing. Geschillen zullen aan de Nederlandse rechter worden voorgelegd.